standard-title Vilkår / Bedingungen

Vilkår / Bedingungen

1.0 – Generel / Generell

  1. Tal venligst altid i en ordentlig tone – eller dit indhold vil blive fjernet.
  2. Hvis du er irriteret eller ophidset, så læs venligst din post en gang mere inden du poster den.
  3. Du bliver helt sikkert ikke mere overbevisende ved at nedgøre andre brugere.
  4. Opdager vi, at en bruger udelukkende brokker sig eller skabe dårlig stemning på vores sider, så vil denne bruger blive advaret, og efterfølgende deaktiveret.

Husk venligst at ytringsfrihed betyder ikke, at du kan sige hvad du vil uden konsekvens. I det værste tilfælde vil vi deaktivere dit profil.

2.0 – Markedsføring og informationer via e-mai

Opretter du en profil på danguide.de godkender du samtidig også, at vi må sende dig opdateringer og reklame-e-mails, der stå i sammenhang med vores side, ydelser eller gode tilbud fra partnere. Vi sender maksimal 1 e-mail per uge. Du giver os også lov til at må bruge din profil, billeder og anden given information til at promovere danguide.de.

3.0 – Reklameregler

Direkte eller også indirekte reklamer, accepteres ikke på danguide.de. Dette gælder selvfølgelig også reklame i dit brugernavn, profiler, profilbillede, forum eller på anden vis. Hvis du ønsker at reklamere for dit firma, produkt,e ller lignende, så kontakt os for en aftale herom. Vi har forskellige løsninger for at hjælpe dig. Kontakte os pr. mail på [email protected]

4.0 – Brug af ophavsbeskyttet materiale

4.01 – Vi bruger en masse ressourcer på billeder, videoproduktioner og vores tekster. Alle vores billeder, videos og tekster er copyright beskyttet under danguide.de og hjemmesidens indehaver. Inden at du bruger nogle af billeder, videos og tekster, så sørg for at have en skriftlig tilladelse, ellers vil vi forbeholde os retten til at søge kompensation.

4.02 – Hvis du vælge at bruge billeder, videos og tekster på din egn profil eller på anden vis på vores side, så er du personlig ansvarlig for at have rettighederne til disse. danguide.de kan på ingen måde holdes ansvarlig for billeder, videos og tekster du benytter dig af. Skulle der komme en anmeldelse, vil denne blive behandlet med det samme. Vise det sig at der tale om misbrug vil billedet, video og tekstmateriale blive fjernet omgående og en eventuel politisag eller et erstatningskrav vil blive rettet mod dig personligt.

5.0 – Fortrydelsesret og annullering

Hvis der er ikke andet aftalt, accepterer du at dit indhold/annonce vil blive opført/leveret af danguide.de inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Samtidig accepterer du også, at en eventuel lovfæstede fortrydelsesret bortfalder, så snart danguide.de har opfyldt aftalen om leveringen af din indhold/annonce på vores side. Retten som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt med det samme. danguide.de forpligter sig til at vise din indhold/annonce indtil din annonceringsperiode er udløbet.

6.0 – danguide.de ansvar

danguide.de er ikke involveret i transaktionen mellem køber (side besøger) og sælger. danguide.de påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber af virksomheder eller andre brugere af vores side og ydelser. Du acceptere at du ikke kan gør os ansvarlig for ting, kommentarer eller lignende, som andre brugere annoncerer eller på anden måde formidler eller foretager sig. Da danguide.de ikke er ansvarlige for tingene der sælges via vores side, dvs. listede lokationer og aktiviteter, salg af billetter, fraskriver danguide.de sig i det omfang det er lovligt tilladt.

7.0 – Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser på siden danguide.de. Når du køber en ydelse hos danguide.de, vi oplyster altid prisen inkl. moms på vores side danguide.de. danguide.de ydes ikke returret på det de ydelser du køber hos danguide.de. Din betaling til danguide.de kan ikke refunderes, se også punkt 5.0 og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, lukker vi omgående din annonce. Betalingsbetingelser fremgå på fakturaen.

8.0 – Anvendelse af danguide.de

Ved brug af vores webside danguide accepterer du at du ikke:

1. vil overtræde vores generelle brugervilkår
2. vil svindle og bedrage brugere og virksomheder på vores side
3. vil krænke tredjemands rettigheder (se også punkt 4.0)
4. vil oplyse falske informationer eller vildlede andre
5. vil overtræde nogen former for den gældende danske lovgivning
6. vil sende spam eller på anden vis skabe gene for brugerne og virksomheder på vores side

9.0 – Misbrug

danguide.de forbeholder sig retten til at redigere eller fjerne en ydelse eller indhold, skulle vi vurdere, at formålet er misbrug, til gene eller anden belastning for vores side danguide.de. danguide.de påtager sig ikke ansvaret for ulovligt/uautoriseret indhold eller brugernes benyttelse af hjemmesiden og dermed også vores ydelser. Skulle du finde eller opleve misbrug eller brud på vores regler, så kontakt os venligst på [email protected]

10.0 – Personlige oplysninger

Du accepterer ved brug af danguide.de, at danguide.de må indsamle, overføre, lagre og bruge dine personlige oplysninger placeret på vores servere. Du er selv ansvarlig for, at sikre dit kodeord og brugernavn mod misbrug. Dette opnås ved at bruge sikre adgangskoder.

11.0 Respektér andres meninger

Vores administratorer bruger meget af deres tid på at hjælpe og skabe gode forhold for de besøgende på vores hjemmeside danguide.de, der forstår at være en del af et hyggeligt fællesskab. Hvis vi vurderer at du ikke laver andet end at skabe irritation, ballade eller overtræde regler iflg. vores betingelser, så har vi fuld ret til slette dit account. danguide.de er vores hjemmeside og vi administrerer dem, som vi føler de skal administreres, uanset hvad dine holdninger eller meninger er.

12.0 Persondata politik

danguide.de udleverer aldrig bruger informationer til 3. part. Vi forbeholder os dog retten til at dele vores statistikker med kunder og forretningspartnere. Hvis det alligevel bliver nødvending, vil der altid indhentes accept fra de parter, det måtte vedrøre. I tilfælde af en juridisk udlevering, vil brugeren altid blive informeret om dette, med mindre danguide.de bliver pålagt andet krav fra den juridiske instans. danguide.de logges brugere og aktiviteter af sikkerhedsårsager. Brugerens kodeord opbevares i en krypteret database. Desuden benytter danguide.de sig af cookies for, at gøre brugerens oplevelse på vores side bedre. Ønsker du at bruge siden danguide.de, så bliver du nødt til at tillade cookies.Vil du ikke dette, så står det dig frit for at forlade vores side igen.

1.0 – Generell

  1. Bitte achte immer auf einen guten Ton – oder deine Inhalte werden entfernt.
  2. Wenn du verärgert oder wütend bist, lese bitte deinen Post noch einmal gründlich durch, bevor du diesen postest.
  3. Du wirkst auf keinen Fall mehr überzeugend, wenn du andere Benutzern hier beschimpfst oder anderweitig runter machst.
  4. Wenn wir feststellen, das ein Benutzer sich immer wieder nur Beschwert oder schlechte Stimmung schafft auf unseren Seiten, werden wir diesen Benutzer verwarnen und bei erneutem Verstoss deaktivieren.

Denke bitte  daran, die Meinungsfreiheit zu sagen bedeutet nicht, dass man alles sagen kann, ohne auch mit Konsequenz rechnen zu müssen. Im schlimmsten Falle mit der Deaktivierung des Profiles.

2.0 – Marketing und Informationen per E-Mail

Erstellt du ein Profil auf danguide.de genehmigst du gleichzeitig, dass wir dir Updates und Werbe-E-Mails senden dürfen, die im Rahmen unserer Website, Dienstleistungen oder Sonderangebote von Partnern stehen. Wir senden maximal eine E-Mail pro Woche. Du gibst uns auch die Erlaubnis dein Profil, Fotos und andere spezifische Informationen von dir zu Bewerbung von danguide.de zu verwenden. Wir werden dich aber in diesem Falle vorher kontaktieren.

3.0 – Reklame Regeln

Wir akzeptieren keine direkte oder indirekte „Schleich-Werbung“ auf danguide.de. Dies gilt auch für Werbung eingebaut in deinem Profilnamen, Profil, Profilbildern, Forum oder auf andere Art und Weise. Möchtest du für deine Firma, Produkt oder ähnliches reklamieren, kontakte uns einfach. Wir haben verschiedene Lösungen für dich parat. Kontakte uns bitte per Email unter [email protected]

4.0 – Umgang mit Urheberrechtlich geschütztem Material

4.01 – Wir investieren viel Zeit in die Produktion von Bilder, Videos und Texten auf unserer Seite. Alle unsere Bilder, Videos und Texste sind Copyright geschützt unter danguide.de bzw. gehören dem jeweiligen Inhaber der Webseiten die hier beworben und angezeigt werden. Bevor du Bilder, Videos oder Texte unserer Seite verwendest, kontakte uns bitte um eine schriftliche Genehmigung einzuholen, ansonsten behalten wir uns das Recht vor dagegen vorzugehen und Schadensersatz zu fordern.

4.02 – Wenn du eigene Bilder auf deinem Profil oder in einer anderen Weise auf unseren Internetseiten veröffentlichst, bist du verantwortlich dafür, das alle Rechte bei dir liegen. danguide.de kann auf keinste Weise dafür verantwortlich gemacht werden für die Bilder, Videos oder Texte die du veröffentlichst. Sollte eine Anzeige des Rechteinhabers eingehen, wird diese umgehend bearbeitet. Sollte es sich zeigen, dass es sich um einen berechtigten Missbrauch von Inhaberrechten handelt, werden die entsprechenden Bilder, Videos und Texte umgehend entfernt. Eine eventuelle Anzeige bei der Polizei und Schadensersatzansprüche werden persönlich gegen dich gerichtet sein.

5.0 – Annulierung oder Rücktritt vom Vertrag

Wenn nichts anderes abgesprochen ist, akzeptierst du, das dein Eintrag/Annconce von danguide.de bereits auf unseren Seiten gelistet und damit angezeigt wird, bevor die gesetzliche Rücktrittszeit abgelaufen ist. Gleichzeitig akzeptierst du damit, dass eine eventuelel gesetzliche Rücktrittsfrist entfällt, sobald danguide.de den Vetrag erfüllt hat und deine Anzeige online geschaltet hat. Dein Recht als Verbraucher dann noch vom Vertrag zurück zu treten, entfällt dann vollständig. danguide.de verpflichtet sich deinen Eintrag/Annonce auf unserer Seite anzuzeigen, bist deine abgesprochene und bezahlte Anzeigenperiode abgelaufen ist.

6.0 – danguide.de Pflichten

danguide.de ist nicht verantwortlich für Transaktionen zwischen dem Käufer (Seitenbesucher) und Verkäufer. danguide.de übernimmt keinerlei Verantwortung für Waren, Dienstleistungen oder Touren, die du über Firmen oder andere Benutzer unserer Seite kaufst. Du akkzeptierst beim Gebrauch unserer Seite, das danguide.de in keinster Weise dafür verantwortlich gemacht werden kann, für Dinge, Kommentare oder ähnliches, die von anderen Benutzern dieser Seite in Gang gesetzt weden oder verfasst werden. Da danguide.de nicht verantwortlich ist, für Waren, Dienstleitungen und Touren die über unsere Seite verkauft werden, distanzieren wir uns von jeglichen Ansprüchen soweit gesetzlich zulässig.

7.0 – Preise und Bezahlung

Danguide.de bietet Dienste (Annoncen, bezahlte Beiträge) gegen Bezahlung an. Die tagesaktuellen Preise inkl. dänischer Mehrwersteuer findest du jederzeit auf unsere Webseite. Danguide.de gewährt keinen Umtausch/Rücktritt auf die Dienste die du bei uns kaufst. Einmal online gestellt verfällt dieses Recht, siehe auch Punkt 5.0. Sollten wir keinen Geldeingang registrieren können, wird deine Anzeige umgehend gelöscht. Unsere Bezahlungsfristen findest du auf der zugesendeten Rechnung.

8.0 – Benutzung von danguide.de

Mit der Benutzung unserer Webseite danguide.de akkzeptierst du, das du nicht:

1. unsere generellen Bedingungen verletzen wirst
2. keinen Schwindel/Betrügereien gegenüber unserer Benutzer und Firmen betreiben wirst
3. die Rechte „Dritter“ verletzen wirst, siehe auch Punkt 4.0
4. falsche Informationen angeibst oder andere in die Irre führst
5. geltende dänische Gesetze verletzen wirst
6. Spam sendest, oder auf andere Art und Weise die Benutzer und Firmen unserer Seite belästigen wirst.

9.0 – Missbrauch

danguide.de behält sich das Recht vor, dass wir Dienstleistungen oder Beiträge entfernen, sollten wir den Verdacht haben dass diese nur geschaffen wurden, um Missbrauch auf unserer Seite zu betreiben, oder die Seite mit negativen Inahlt zu belasten. danguide.de übernimmt keinerlei Verantwortung für illegal / nicht autorisierte Bilder, Videos und Textinhalte, bzw. die Benutzung unserer Webseite danguide.de und denen darauf angebotenen und damit durch den Benutzer/Seitenbesucher angenommenen Dienstleistungen. Solltest du Missbrauch auf unserer Seite feststellen oder ein Verstoss gegen unserer Regeln, bitten wir dich uns umgehend unter [email protected] zu kontaktieren.

10.0 – Persönliche Daten

Bei der Benutzung unserer Seite danguide.de, akkzeptierst du, dass danguide.de deine persönlichen Daten sammeln, übertragen, speichern und nutzen darf auf unseren Servern. Du bist selbst dafür verantwortlich, dein Konto und Benutzerdaten gegen Missbrauch abzusichern, dies erreichst du durch sichere Passwörter.

11.0 Respektiere andere Meinungen

Unsere Administratoren brauchen viel Zeit, um den Besuchern unserer Seite danguide.de zu helfen, die verstehen ein Teil einer gut funktionierenden Gemeinschaft zu sein. Sollten wir bemerken, dass du nichts anderes tust als für Unmut und Ärger zu sorgen, oder anderweitig die Regeln zu übertreten, ist es unser gutes Recht deinen Account zu löschen. danguide.de ist unsere Webseite und wir verwalten diese, wie es uns gefällt, egal welche Einstellung oder Meinung du dazu haben solltest.

12.0 Datenschutzbestimmungen

danguide.de gibt keinerlei Daten weitere an Dritte. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Statistiken mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zu teilen. Sollte die Weitergabe jedoch nötig werden, kontaktieren wir zuerst den betroffenen Part. Im Falle einer juristischen Anfrage, informieren wir den betroffenen Part, es sei den, wir bekommen von der juristischen Seite andere Auflagen. danguide.de loggt Benutzeraktivitäten aus sicherheitsrelevanten Gründen. Die Passwörter der Benutzer werden in einer verschlüsselten Datenbank aufbewahrt. Desweiteren benutzenw ir auf unserer Seite danguide.de sogenannte Cookies, um das Erlebnisse auf unserer Seite dem User so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn du unserer Seite danguide.de benutzen möchtest, musst du diese aktivieren, andernfalls müssen wir dich darum bitten, unsere Seite wieder zu verlassen. Weitere Informationen laut der geltenden deutschen Rechtsprechung findest du hier: Impressum & Datenschutz

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Unsere Webseite nutzt eigene Cookies und Cookies von Dritten, um Dir die bestmögliche Surferfahrung zu garantieren und individuelle Werbemitteilungen zuzusenden. Durch das Weitersurfen auf dieser Webseite stimmst Du der Verwendung der Cookies automatisch zu. Mehr erfahren

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Schliessen